В ХМІЛЬНИКУ ХОЧУТЬ СТВОРИТИ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

imagesВ Хмільнику хочуть створити люстраційний комітет. Таке рішення було прийняте учасниками народного віче, яке відбулося 13 квітня.

В резолюції віче говориться про таке:

«Створити громадський люстраційний комітет, мета якого є встановлення контролю громади над ключовими державними посадами у органах державної влади місцевого самоврядування міста та району.

Постановити, що об’єктами люстрації є посадові особи в органах державної влади місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судової системи.

Залучити до складу комітету громадських діячів, активістів, юристів, економістів, журналістів та підприємців».

Ініціативу щодо створення люстраційного комітету було озвучено під час останньої сесії Хмільницької міської ради.

Наразі невідомо, за якими принципами та критеріями  «посадові особи в органах державної влади місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судової системи» проходитимуть люстрацію. Адже відповідний закон, який би визначав процедуру люстрації в Україні відсутній…

Комментарии

 • Віталій:

  Ваша оцінка: Thumb up 5 Thumb down 1

  я досить критично ставлюся до подібних ініціатив. Тому що для лстрації потрібно мати чіткі критерії і т.д. 

  Але тільки що поспілкувався з однією своєю гарною знайомою з Черкас і виявилося, що в них такий Люстраційний комітет створений та діє… Вони мають навіть положення про цей орган, де описана сама процедура люстрації… То ж пропоную для ознайомлення цей документ. Можливо ініціаторам створення такого комітету в Хмільнику знадобиться, як зразок. В свою чергу обіцяю допомогти в адаптації документу до наших хмільницьких реалій, якщо хтось, звичайно звернеться… Приємного читання: 

  Положення про громадську люстрацію в Черкаській області

  1. Основні поняття
  Це Положення визначає основні принципи, понятійний апарат та процедуру громадської люстрації у Черкаській області. 
  Громадська люстрація – це ініційований громадськістю процес, спрямований на виявлення та попередження ризиків зловживань з боку посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
  Мета люстрації – підвищення рівня якості керівних кадрів та визначення їх готовності працювати на засадах доброчесності в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності. Люстрації підлягають теперішні та майбутні члени виборних органів і посадові особи (керівні кадри) вищезазначених структур. 
  Ініціатор люстрації – громадянин або група громадян, які ініціюють питання про проведення процедури люстрації щодо конкретного посадовця чи особи, яка обіймає певну посаду, або претендує на неї.
  Черкаський громадський люстраційний комітет (далі – Комітет) – орган, відповідальний за здійснення громадської люстрації.
  Люстраційне свідчення – документ встановленої форми, в якому особа, щодо якої розпочато процедуру громадської люстрації, добровільно повідомляє інформацію про свою діяльність.
  Органи влади, інститути, інституції – місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Черкаської області, їхні структурні підрозділи, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, а також заклади системи освіти та охорони здоров’я всіх форм власності, державні та комунальні ЗМІ, державні компанії, державні та комунальні організації, компанії з обмеженою відповідальністю, де акціонером є держава, державні фонди, державні фінансові установи та державні банки України, професійні спілки.

  2. Мета та принципи створення і діяльності Черкаського громадського люстраційного комітету.

  2.1. Метою створення та діяльності Комітету є здійснення процесу громадської люстрації у Черкаській області.

  2.2. Комітет діє на принципах: громадської відповідальності, поваги до прав людини, патріотизму, суспільної моралі та етики, об’єктивності та виваженості.
  2.3. Вимоги та критерії до членів Комітету.
  Особа, яка претендує на членство в Комітеті має відповідати певним критеріям, а саме:
  1. не бути посадовою особою або депутатом будь-якого рівня на даний час;
  2. не бути членом будь-якої політичної партії;
  3. не бути на даний час адвокатом, працівником судових або правоохоронних органів;
  4. не мати судимості;
  5. не бути причетним до жодних корупційних справ (використання службового становища, хабарництво, відмивання коштів та інше);
  6. мати вищу освіту.
  3. Порядок формування та роботи Комітету

  3.1. Для проведення процесу громадської люстрації на Черкащині створюється орган громадської люстрації: Громадський люстрацій ний комітет.
  3.2. Комітет формується із числа осіб, які відповідають критеріям зазначеним в п. 2.3. Кандидатури до складу Комітету пропонуються громадськими організаціями та об’єднаннями, або шляхом самовисунення. Члени Комітету працюють на громадських засадах.
  3.3. Склад комітету не є обмеженим за кількістю і залишається відкритим, до нього можуть бути залучені інші запропоновані громадськістю кандидатури, які відповідають вище названим критеріям і будуть погоджені існуючим складом комітету.
  3.4. Секретар комітету відповідальний за організаційну діяльність по підготовці необхідних робочих документів, прийому кандидатур на членство в Комітеті, оприлюднення рішень Комітету.
  3.5. Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на місяць в закритому режимі (якщо не прийнято окремого рішення) з подальшим публічним оприлюдненням прийнятих рішень. 
  3.6. Члени Комітету за потреби можуть долучати до роботи консультантів та експертів з правом дорадчого голосу.
  3.7. Рішення оприлюднюються на офіційній сторінці Комітету у мережі Facebook та на окремій сторінці сайтуhttp://pres-centr.ck.ua/, з моменту її запуску.
  3.8. Заяви від ініціаторів люстрації приймаються або особисто членами Комітету, або електронною поштою на скриньку або в он-лайн форміhttp://pres-centr.ck.ua/public-control/
  3.9. Засідання Комітету повноважне за умови присутності більшості його членів. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів Комітету, а рішення щодо початку процедури громадської люстрації – 2/3 від присутніх на засіданні.
  3.10 У разі систематичного невиконання своїх обов’язків та виявлення обставин зазначених у п. 2.3. повноваження членів Комітету можуть бути припинені достроково. Особа має право також добровільно скласти повноваження члена Комітету.

  4. Процедура люстрації 

  4.1. Ініціатор люстрації подає до Комітету письмову або електронну заяву у довільній формі з обгрунтуванням необхідності люстрації певної посадової особи, або кандидата на посаду. Викладена в заяві інформація, а також ім’я заявника не розголошуються громадськості. Ім’я заявника може бути оприлюднено лише за згоди самого заявника, що має бути письмово вказано у заяві на люстрацію. При цьому анонімні заяви не розглядаються.
  4.1.1. Заявник може ініціювати люстрацію щодо себе. У цьому випадку заява має містити мотивацію такого рішення. 
  4.2. Комітет розглядає заяву на своєму засіданні і приймає рішення про початок процедури люстрації, про що інформується громадськість Черкаської області шляхом повідомлення на офіційній сторінці Комітет.
  4.3. Процедура люстрації здійснюється наступним чином:
  4.3.1. Особі, щодо якої прийнято рішення про початок люстрації, пропонується протягом 10 днів заповнити та підписати Люстраційне свідчення – документ, розроблений і схвалений Комітетом. (Додаток А).
  4.3.2. Заповнене та підписане Люстраційне свідчення у вигляді сканованого документу розміщується на офіційній сторінці Комітету. У випадку відмови від заповнення Люстраційного свідчення, про це також повідомляється громадськість.
  4.3.3. З часу оприлюднення Люстраційного свідчення або повідомлення про відмову від його заповнення протягом 1 місяця Комітет приймає інформацію від громадян про діяльність особи, щодо якої розпочата процедура люстрації.
  4.3.4. По завершенню терміну, визначеного п.4.3.3. Комітет протягом 10 днів вживає заходів для визначення достовірності цієї інформації шляхом направлення запитів відповідно до Законодавства України. Комітет може пропонувати особі, щодо якої здійснюється люстрація, надати пояснення щодо отриманої інформації.
  4.3.5. На підставі розгляду всього масиву отриманих відомостей про діяльність особи, щодо якої здійснюється процедура люстрації, Комітет оприлюднює висновок із формулюванням: «Комітет не має на даний час обгрунтованих підстав сумніватися у доброчесності ПІП та правдивості повідомлених ним відомостей про свою діяльність», або ж «Комітет має обгрунтовані підстави сумніватися у доброчесності ПІП на основі наступних даних…». Копії наявних матеріалів надсилаються до кадрової служби, яка приймає/приймала рішення по призначенню чи до конкурсної комісії, якщо відбувається конкурс на посаду. Інформація оприлюднюється на офіційній сторінці Комітету.

  5. Заключні положення

  5.1. Комітет залишає за собою право вносити зміни до цього положення на своєму засіданні.
  5.2. З моменту прийняття та вступу в силу законодавства про люстрацію, Комітет приймає рішення про доцільність свого подальшого існування і передає наявну у нього інформацію до спеціально уповноваженого на здійснення люстрації органу.

  Тут можна скачати “Люстраційне свідчення” – документ, розроблений та затверджений нашим Комітетом, який буде запропоновано заповнити і підписати кожній особи, щодо якої розпочато процес громадської люстрації.
  http://www.ex.ua/edit_storage/568019647933

 • LEON:

  Ваша оцінка: Thumb up 5 Thumb down 0

  А судьи кто?  Вимоги та критерії до членів Комітету зрозумілі а чи обєктивними будуть їх рішення і мають вони право на це. Самий свіжий і самий незрозумілий приклад це звільнення Героя України президента-генерального конструктора державного підприємства «Антонов».Хоча це не стосується люстрації, але приклад яркий. Хто виступив ініціатором створення люстраційного комітету в Хмільнику?

 • Віталій:

  Ваша оцінка: Thumb up 3 Thumb down 0

  Така пропозиція була зазначена в резолюції народного віче, яке відбулося 13 квітня…

 • LEON:

  Ваша оцінка: Thumb up 4 Thumb down 1

  Про те, що рішення було прийняте учасниками народного віче, 13 квітня зрозуміло. Хто персонально)))), адже ви знаєте, що громада сама ніякі питання не ініціює,вона лише підтримує думку людей, які висловлюють волю більшості і хтось повинен бути ініціатором.Знаючи персонально ініціатора, громада міста чи району може люструвати його на предмет довіри входження в люстраційний комітет для встановлення контролю громади над ключовими посадами у органах державної влади та місцевого самоврядування міста та району. Ой, як не хочеться побачити  в органах державної влади та місцевого самоврядування міста та району нових грушків ,дреженкових та їм подібних.

 • володимир:

  Ваша оцінка: Thumb up 11 Thumb down 1

  Якщо люструвати грушка буде алкаш найчук, який до майдану має такий самий стосунок як грушко до честі, то результат буде такий точно що хмільник має сьогодні!

 • Алекс:

  Ваша оцінка: Thumb up 9 Thumb down 1

  Якщо ще не хужий!

 • Хмільничанин:

  Ваша оцінка: Thumb up 4 Thumb down 1

  Так найчук же  і є зленим чоловічком грушки , яки під прикриттям виконує його всі вказівки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Войти